ผลงานรับเขียนโปรแกรม – MIS Web for BFRD199

ผลงานรับเขียนโปรแกรม-bfrd199

ผลงานรับเขียนโปรแกรม – MIS Web for BFRD199

  • ลูกค้า : PANYA Consultants Co.,LTD Site
  • ภาพรวม : Web-Based Application, ระบบทำงานร่วมกันกับระบบแผนที่(มี partner อีกรายรับผิดชอบ)
    สำหรับการแจ้งเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ ของประชาชน เมื่อมีข้อมูลดังกล่างแล้ว ในส่วนของ MIS ที่ทีมงานรับผิดชอบจะทำหน้าที่เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประสบภัยและการช่วยเหลือด้วย
  • เครื่องมือ : Visual C#, jQuery, DevExpress(3rd party) and MS-SQL Server